masažas pagal svorį


dyžą Ką? - Dyžimą, mušimą, pėrimą; lijimą , pylą. ... Ištekėjusių moterų ar nuotakų galvos apdangale su lankeliu , kepuraitėje; lankely, ant kurio uždedama gaubtė ...
logo. Lieknėjimo minus sistema Lankelis lijimui . Kaip numesti svorį per savaitę vandens mitybai. Kaip jus metate svorį, o. Ir stabilizavus svorį. ( bent tris kartus ...
lijimą į dieną ir naktį patvirtintų paprotys pirmąją šv.Velykų dieną daužti tik ... no ar eglės šakos lankelis , į kurį įstatytas vaikutis gali eiti ir eiti ratu. Paaugę vaikai ...
VII amžiai). Mirusysis čia palaidotas su sidabrine dvigubu lankeliu . 3 ... lijimo , amatų išaugimo I tūkstantmečio II pusėje prekybiniai ryšiai R sustiprėja ne tik tarp  ...
šukos, lankeliai , šydai, antkakčiai, auskarai, klipsai; kaklo ir krūti- nės: karoliai, grandinėlės; rankų (ir ... lijimą būtent į keturias sau- lėtekių ir saulėleidžių per.
J. M. Lankelis . Padėka Liet. Tautiškam. Benui. Širdingai dėkuoju Lietu viškai Tautiškam Benui ant. Town of Lake už papuošimą pamaldų mano "Primicijos”.
gė, jog lankeliai – prozodiniai ženklai trumpiems skie menims žymėti – yra sudėlioti ... lijimas (1596), ir jis įvyko vienos „šeimos“ viduje – tarp. „rusėnų tautos “ ir ...
grandis (skaityti ne graudis) ,,Ring – grandis“; liet. grandis ,,žiedas, lankelis kam nors sujungus pririšti” (LKŽe) (Pierson 580); E 251. Toporovas (PJ II 288 – 289) ...
lijamas į dešimtį giminių, todėl sukeičiamas su daiktu. Šitaip joks stokojimas nėra esinys ... metu likę penki karūnos lankeliai , kiti išlūžę. (turėtų būti 8). Skulptūra ...
... pradžia; fig. kūdikyste; H dalgis su lankeliu (javams pinuti); \ klišes (išnarintam ... Disallowance (dis-iil-lau'ens), s. nepave- lijimas ; nedaleidimas; nupeikimas: ...
... pradžia; fig. kūdikyste; || dalgis su lankeliu (javams plauti); || klišes (išnarintam ... Disallowance (dis-al-lau'ens), s. nepave- lijimas ; nedaleidimas; nupeikimas: ...
I išmokėta muzikantams. Kitą dieną žada ir žydelis. • lankelis atsilankyti i bazarą ... ( lijimas grašio ant sena t v. s. I'ar-. 11. ., 1 (duosiu pigiai ir ant lengvu iSligų no-.
May 27, 2012 —
lijimu . Tačiau archeologinių objektų geogra- finė bei chronologinė informacija laukuose. „Pradžia“ ir ... KOMBINACINIS IŠGAUBTAS LANKELIS APAČIOJE. 32.
Dec 19, 2014 —
J. Lankelis . Pajieškau draugių Magdės Sabiu- ... lijimas . Męs išsiųsime šį laikrodėli ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D □ ir persiuntimo kaštus, su teise jums ...
lijimą vaikų. 15. Našlė, turėdama vainiką nuo pirmojo ... апидемя — apidėmė ( mažas lankelis tarp trobų, aikštelė krūmais apaugusioje ganykloje) apparitor žr.

[top]